Elektronik

Vad är industrirobotar?

En intressant sak som finns, det är så kallade industrirobotar. Dessa kan underlätta arbetet på många sätt. På alltomteknikindustrin.se kan du hitta leverantörer av sådana. En industrirobot är ett autonomt system av sensorer, styrenheter och ställdon på en ledad ram som utför specifika funktioner och operationer i en tillverknings- eller processlinje. De arbetar kontinuerligt genom repetitiva rörelsecykler enligt instruktioner från en uppsättning kommandon som kallas ett program. Dessa maskiner minimerar eller eliminerar den mänskliga faktorn för att få olika fördelar i bearbetningshastighet, kapacitet och kvalitet.

Traditionella industrirobotar får inte förväxlas med en nyare robotteknologi som kallas kollaborativa robotar. Samarbetande robotar, eller cobots, arbetar nära och samtidigt med en mänsklig operatör. De är säkra att använda runt mänskliga operatörer eftersom de har en maximal hastighetsgräns för cobotdrift och är begränsade till hur mycket kraft de kan generera. Detta, tillsammans med mer exakt motorströmsavkänning, gör att de kan stanna om de stöter på ett föremål eller en operatör.

Armen är viktig

Huvudstrukturen för en industrirobot är armen. Armen är en struktur gjord av länkar och leder. Länkar är stela komponenter som rör sig genom rymden inom robotens räckvidd. Lederna, å andra sidan, är mekaniska delar som förbinder två länkar samtidigt som de tillåter transnationell (prismatisk) eller roterande (roterande) rörelse. Konfigurationen av dessa två komponenter klassificerar de olika typerna av industrirobotar.

Den viktigaste delen av roboten är end-of-arm-tool (EOAT), eller sluteffektor. EOAT är den komponent som manipulerar produkten eller processen genom att flytta eller orientera. De utför specialoperationer som svetsning, mätning, märkning, borrning, skärning, målning, rengöring och så vidare.

När en processägare antar en industriell robotlösning kan en processägare välja att förvärva tjänster från antingen en tillverkare eller en integratör. En industrirobottillverkare levererar robotar tillverkade av det egna företaget. De kallas vanligtvis originalutrustningstillverkare (OEM). Eftersom de är ansvariga för konstruktionen och tillverkningen av roboten kan de på ett sakkunnigt sätt ge insikter i maskinens installation, drift och underhåll av maskinen.

Så här väljer du rätt extern hårddisk

PMDit

LED-dimmer för skräddarsydd belysning

admin

De senaste VR-headseten för spel och underhållning

PMDit